voldgiftsadvokat

 

Voldgiftsadvokat

Civile tvister afgøres som hovedregel ved domstolene. Alternativ mulighed er voldgift. En voldgiftssag forudsætter i modsætning til domstolsbehandling, at parterne er enige om ved aftale, at lade tvisten afgøre ved voldgift. Det er en voldgiftsadvokat, som fører voldgiftssagen.

 

En advokat repræsenterer under almindelige retssager en af parterne. Det er enten den anklagede eller den, der lægger sag an. I kriminalsager kan advokaten blive udpeget som forsvarer for den tiltalte.

 

En voldgiftsadvokat er også uddannet almindelig advokat, og arbejder som advokat. En voldgiftsadvokat er specialist i voldgiftsret og er ekspert i at føre voldgiftssager.

 

Har parterne indgået aftale om, at en bestemt tvist eller eventuelle fremtidige tvister i et bestemt retsforhold skal afgøres ved voldgift, indebærer aftalen, at tvisten ikke skal løses af domstolene, men derimod af den ved parternes aftale etablerede voldgiftsret.

Læs mere om voldgift.